Gunakan kata itu dalam percakapan

Gunakan kata itu dalam percakapan

Sama bermanfaatnya dengan buku dan aplikasi, kamu tidak dapat belajar bahasa dengan membaca sendiri! Keluarlah dan berlatihlah menggunakan kata-kata baru kamu dalam percakapan kehidupan nyata.

Sama bermanfaatnya dengan buku dan aplikasi, kamu tidak dapat belajar bahasa dengan membaca sendiri! Keluarlah dan berlatihlah menggunakan kata-kata baru kamu dalam percakapan kehidupan nyata.